[Translate to Dänisch:] Verwaltung im Schloss

Kontakt

Stiftung Schloss Glücksburg
Schloss
24960 Glücksburg
Bestyrelsesformand: Christoph Prinz zu Schleswig-Holstein
Tel.:  +49 (0) 46 31 - 44 23 30
Fax: +49 (0) 46 31 - 44 23 329
E-Mail: info@schloss-gluecksburg.de

[Translate to Dänisch:] Leitung Stiftung Schloss Glücksburg

Direktør

Dipl.-Kffr. Susanne Ascheron, LL.M.
s.ascheron@schloss-gluecksburg.de
Tel.: 04631 44233 20