[Translate to Dänisch:] Das Schloss Glücksburg

Stiftelsen ”Schloss Glücksburg”

[Translate to Dänisch:] Beleuchtetes Schloss

Stiftelsens formål er ved hjælp af alle indtægter at pleje og vedligeholde slottet som helhed, dets inventar og dets præsentation for offentligheden.

Vores mål er, at bevare slottets uvurderlige historiske betydning og dets helt særlige atmosfære for slottets gæster.

I løbet af Schloss Glücksburgs bevægede historie opfyldte slottet flere formål, bl.a. som regeringssæde for den danske Kong Frederik VII. I 1922 inddrog familien slottet i en stiftelse, hvis kulturelle mål også allerede dengang var, at give offentligheden mulighed for at tage del i slottet.

Det er stifterfamilien, der varetager rollen som stiftelsens bestyrelse. Siden 1980 er det Christoph Prinz zu Schleswig-Holstein, der har ansvaret for stiftelsen. Som øverste ledelses- og tilsynsorgan fungerer en 5-mands bestyrelse, i hvilken også delstaten Schleswig-Holstein og „der Landrat des Kreises Schleswig-Flensburg” er repræsenteret.