[Translate to Dänisch:] Schloss Glücksburg Park und See
[Translate to Dänisch:] Bauherr Herzog Johann der Jüngere von Schleswig-Holstein-Sonderburg

Schloss glücksburgs bygherre

Slottet blev bygget 1583-1587. Bygherren Hertug Johann der Jüngere af Slesvig-Holsten-Sønderborg (1545-1622) var en søn af den danske konge Christian III. Han er stamfader til de forskellige linjer i fyrstehusene Slesvig-Holsten-Sønderborg-Glücksburg, herunder Augustenburg, Glücksburg, Plön og Beck. Gennem sine 23 børn blev han svigerfar til flere tyske fyrster og bl.a. svoger til kurfyrsten i Sachsen. Ligeledes havde han et godt forhold til den tyske kejser. Hertug Johann der Jüngere af Slesvig-Holsten-Sønderborg var en "afskåret herre", der ikke havde nogen andel i hertugdømmernes regering, men koncentrerede sig som landbrugsmæssig forretningsmand på sine områder.