Kolofon

Stiftung Schloss Glücksburg
Schloss
24960 Glücksburg
Stiftungsvorstand: Christoph Prinz zu Schleswig-Holstein
Tel.:  +49 (0) 46 31 - 44 23 30
Fax: +49 (0) 46 31 - 44 23 329
E-Mail: info@schloss-gluecksburg.de

Koncept

GLC Glücksburg Consulting AG
ARELIA-Haus
Albert-Einstein-Ring 5
D-22761 Hamburg
Tel.  040 - 854 006-0
Fax: 040 - 854 006-38
www.glc-group.com

Design og Implementering

Lichtflut.Medien GmbH & Co. KG
www.lichtflut-medien.de

Ansvarsfraskrivelse til links

Redaktøren erklærer udtrykkeligt, at de linkede hjemmesider var fri for ulovligt indhold på tidspunktet for sammenkoblingen (henvisninger). Redaktøren har ingen indflydelse på den aktuelle eller fremtidige udformning eller indholdet af de linkede sider. Redaktøren tager udtrykkeligt afstand fra indholdet af alle tilknyttede sider, som er blevet ændret efter link indstilling.

Indhold

Indholdet af websiderne er omhyggeligt kontrolleret og udarbejdet efter bedste overbevisning. Dog tages der intet ansvar for rigtigheden, fuldstændigheden, aktualitet eller kvalitet af oplysningerne.

Erstatningskrav mod forfatteren, hvilket henviser til skader af materiel eller immateriel karakter, forårsaget af brug eller manglende brug af eventuelle oplysninger eller brug af urigtige og ufuldstændige oplysninger er udelukket, såfremt det fra udgiverens side ikke drejer sig om en forsætlig eller groft uagtsom fejl. Navngivne bidrag afspejler ikke nødvendigvis udgiverens synspunkter.