[Translate to Dänisch:] Schloss Glücksburg Park und See
[Translate to Dänisch:] Wappen

Huset Slesvig-Holsten

Som formand for stiftelsen varetager Christoph Prinz zu Schleswig-Holstein på sin families vegne ansvaret for Schloss Glücksburg. Prinz Christoph og hans kone, Prinzessin Elisabeth fra huset Lippe-Weissenfeld, har fire børn. Familien bor på godset Grünholz i Schwansen. Her driver Prinz Christoph en virksomhed med fokus på landbrug, skovbrug og fast ejendom.

Prinz Christoph er også stiftende medlem af GLC Glücksburg Consulting AG, som nu har sit hovedsæde i Hamborg. Siden grundlæggelsen i 1994 har der eksisteret et af GLC’s domiciler i ”Kavalerhuset” på Schloss Glücksburg, som er navngiver. Christoph Prinz zu Schleswig-Holstein, som er tilsynsrådsformand for GLC, støtter gentagne gange kulturelle aktiviteter på slottet.

Yderligere et familiemedlem, Elisabeth Prinzessin zu Ysenburg und Büdingen  af huset Schleswig-Holstein, engagerer sig for stiftelsen direkte på stedet. Det samme gjaldt for hendes far, som igennem mange år var borgmester i Glücksburg.

[Translate to Dänisch:] Sonnenaufgang am Wasser

Den stiftende familie

Traditionelt lægger den stiftende familie stor vægt på, at slottets private karakter opretholdes, og at relationerne til regionen er venskabelige. Eksempelvis plejer ”Friedrichgarden” traditionen i forbindelse med slottet og familien og forbinder denne tradition med konkurrenceskydning.

”Den historiske forening”, som blev grundlagt af borgere i Glücksburg sammen med den stiftende familie, beskæftiger sig primært med historiske emner i forbindelse med slottet og familiehistorien. Ud over bestyrelsesmedlemmerne er også Friedrich Ferdinand Prinz zu ​​Schleswig-Holstein blandt de stiftende medlemmer. Den nuværende administrerende direktør er Elisabeth Prinzessin zu Ysenburg und Büdingen.

Som et andet eksempel på familiens velgørende engagement kan nævnes stiftelsen Luisenlund, som kan føres tilbage til dens oprettelse gennem Prinz Christophs bedstefar, hertug Friedrich, i året 1949. Stadig den dag i dag engagerer medlemmer af familien sig for denne stiftelse. Prinz Christophs søster, Ingeborg Prinzessin zu Schleswig-Holstein, som er kendt som kunstner, er aktiv i Luisenlunds bestyrelse.