Stiftelsen ”Schloss Glücksburg“

Stiftelsen formål er ved hjælp af alle indtægter at pleje og vedligeholde slottet som helhed, dets inventar og dets præsentation for offentligheden. Stiftelsens mål er, at bevare slottets uvurderlige historiske betydning og dets helt særlige atmosfære for slottets gæster.

I løbet af Schloss Glücksburgs bevægede historie gjorde slottets formål mere indtryk af at være et forvaltningscentrum eller et regeringssæde, end at være en privatbolig. I 1922 inddrog familien slottet i en stiftelse, hvis kulturelle mål også allerede dengang var, at give offentligheden mulighed for at tage del i slottet. I § 2 i stiftelsesvedtægterne bliver stiftelsens almennyttige formål i dag fastholdt på følgende vis:

"Stiftelsens formål er at fremme kunst og kultur, og at beskytte kulturarven. Stiftelsens formål realiseres igennem Schloss Glücksburgs bestræbelser på at bibeholde slottet og dets vigtige kulturelle og historiske betydning som værende en del af stiftelsens kapital, at anvende disse og at gøre dem tilgængelige for offentligheden."

Stiftelsens bestyrelse består af familiemedlemmer. Siden 1980 har det været Christoph Prinz zu Schleswig-Holstein, han varetager stiftelsens forretninger. Stiftelsens øverste ledelse og kontrolinsitutionen varetages af et råd. Rådet er sammensat af 6 personer, som udover at bestå af familiemedlemmer også består af repræsentanter fra landet Slesvig-Holsten og amtmanden for landkredsen Slesvig-Flensborg.

Det er naturligvis en vældig stor udfordring at udføre alle de i stiftelsens vedtægter foreskrevne aktiviteter samtidig med den betydelige byggevedligeholdelse og gennemførelsen af en underskudsgivende museumsdrift og et kulturprogram. Dette kan kun lykkes ved at stiftelsen også udfolder kommercielle aktiviteter, såfremt disse kan forbindes med slottets kulturelle opgave og ved at der tilføres støtte udefra. Derfor er fonden taknemlig for at den støttes af den almennyttige vennekreds og andre private. (se Vennekreds og Aktuelt). Også delstaten Slesvig-Holsten og EU støtter stiftelsen, ligesom den tidligere Forbundsrepublik.

Af stiftelsens vedtægter fremgår det udtrykkeligt, at alle indtægter og alt overskud skal anvendes i henhold til stiftelsens formål. Grundet dens almennyttighed er fonden berettiget til at udstede donationsattester såvel som at modtage donationer fra Vennekredsen.

Kontakt

Stiftung Schloss Glücksburg
24960 Glücksburg
Fondsbestyrelse: Christoph Prinz zu Schleswig-Holstein
Tel.  +49 (4631) 442330
Fax: +49 (4631) 4423329
E-Mail: info@schloss-gluecksburg.de
Internet: www.schloss-gluecksburg.de