Familie

Som formand for stiftelsen har Christoph, Prinz zu Schleswig-Holstein ansvaret for familiestiftelsen og dermed for Schloss Glücksburg.

Prinz Christoph og hans kone, Prinzessin Elisabeth fra huset Lippe-Weissenfeld, har fire børn. Familien bor på godset Grünholz i Schwansen. Her driver Prinz Christoph en virksomhed med fokus på landbrug og skovbrug.

Prinzessin Elisabeth zu Schleswig-Holstein driver fra sit atelier på Grünholz, en designvirksomhed indenfor silketørklæder og tekstiler (www.prinzessin-holstein.de).

Prinz Christoph er også stiftende medlem af GLC Lyksborg Consulting AG, som nu har sit hovedsæde i Hamburg, men som i etableringsfasen blev drevet fra Schloss Glücksburg. GLC, hvor Prinz Christoph er bestyrelsesformand, støtter kulturelle arrangementer på slottet, og har stadig et kontor i ”Kavalerhuset”.

Yderligere et familiemedlem, Elisabeth Prinzessin zu Ysenburg und Büdingen  af huset Schleswig-Holstein, engagerer sig for stiftelsen direkte på stedet. Det samme gjaldt for hendes far, som igennem mange år var borgmester i Glücksburg.

Traditionelt lægger den stiftende familie stor vægt på, at slottets private karakter opretholdes, og at relationerne til regionen er gode. Eksempelvis opretholder ”Friedrichgarden” traditionen i forbindelse med slottet og familien og forbinder denne tradition med skydning.

”Den historiske forening”, som blev grundlagt af borgere fra Glücksburg sammen med den stiftende familie, beskæftiger sig primært med historiske emner i forbindelse med slottet og familiehistorien. Ud over bestyrelsesmedlemmerne er også Friedrich Ferdinand Prinz zu ​​Schleswig-Holstein blandt de stiftende medlemmer. Den nuværende administrerende direktør er Elisabeth Prinzessin zu Ysenburg und Büdingen.

Som andet eksempel på familiens velgørende engagement kan nævnes stiftelsen Luisenlund, som kan føres tilbage til oprettelsen gennem Prinz Christophs bedstefar, hertug Friedrich, i året 1949. Stadig den dag i dag engagerer medlemmer af familien sig for denne stiftelse. Prinz Christophs søster, Ingeborg Prinzessin zu Schleswig-Holstein, som er kendt som kunstner, er aktiv i Luisenlunds bestyrelse.