Arkitektur

Slottet er en kvadratisk bygning bestående af tre sammenbyggede gavlhuse med hvet en længde og bredde på 30 m. På hvert af de fire hjørner står et ottekantet tårn​. Hvert tårn har en diameter på 7 meter.

Den kvadratiske grundplan med hjørnetårnene, som fungerer som pavilloner, og den symmetriske placering af værelserne med salene i den midterste del, afspejler fransk byggestil. På den midterste del af taget findes en tagrytter, som dateres tilbage til 1768. Værelserne, herunder en stor festsal, er med undtagelse af den øverste etage hvælvede.

Under de underste hvælvinger ligger kapellet, som oprindeligt var forbeholdt hertugfamilien og hofpersonalet. Senere fungerede kappellet ligeledes som en lokal kirke. Her findes krypten af ​​den ældre Glücksburger familie, som uddøde i 1779.

Fra slottet fører et bredt stendige hen til den store firkantede slotsplads, lukket af på tre sider af senere opførte tilbygninger (herunder det nye Kavalerhus fra 1786).

Lanternerne stammer oprindeligt fra Amalienborg Slot, København, og blev opstillet i 1859. Remisen støder direkte op til bygningen med hovedporten, der blev opført i det 17. århundrede, hvorfra der fører en granitbro – oprindeligt en vippebro – over den gamle vandgrav.